Chinese Herbal Formulas

Pinyin Names

Formulas By Category

 

Cang Er Zi San 

Chai Ge Jie Ji Tang 

Chai Hu Long Gu Mu Li Tang 

Chai Hu Shu Gan San

Chuan Xiong Cha Tiao San 

Ci Zhu Wan 

Cong Chi Tang

Da Bu Yin Wan 

Da Chai Hu Tang 

Da Cheng Qi Tang 

Da Huang Mu Dan Tang 

Da Jian Zhong Tang 

Da Qing Long Tang 

Da Xian Xiong Tang 

Dan Dao Qu Hui Tang 

Dan Shen Yin 

Dang Gui Bu Xue Tang 

Dang Gui Shao Yao San 

Dang Gui Si Ni Tang 

Dao Chi San • Die Da Wan 

Ding Chuan Tang 

Ding Zhi Wan 

Du Huo Ji Sheng Tang 

Er Chen Tang 

Er Long Zuo Ci Wan 

Er Miao San 

Er Xian Tang 

Er Zhi Wan

Fang Feng Tong Sheng San 

Fang Ji Huang Qi Tang 

Fei Er Wan 

Fu Zi Li Zhong Wan 

Fu Zi Tang

Gan Cao Gan Jiang Tang 

Gan Cao Xie Xin Tang

Gan Jiang Ren Shen Ban Xia Wan 

Gan Lu Xiao Du Dan 

Gan Mai Da Zao Tang 

Ge Gen Huang Lian Huang Qin Tang 

Ge Gen Tang 

Ge Xia Zhu Yu Tang 

Gu Chong Tang 

Gu Jing Wan 

Gua Di San 

Gua Lou Xie Bai Bai Jiu Tang 

Gua Lou Xie Bai Ban Xia Tang 

Gua Lou Zhi Shi Tang 

Gui Ling Gan Lu Yin 

Gui Pi Tang 

Gui Zhi Fu Ling Wan 

Gui Zhi Tang 

Hai Zao Yu Hu Tang 

Hao Qin Qing Dan Tang 

Hei Xi Dan 

Hei Xiao Yao San 

Huai Hua San 

Huang Lian E Jiao Tang 

Huang Lian Jie Du Tang 

Huang Long Tang 

Huang Tu Tang 

Huo Xiang Zheng Qi San

Ji Chuan Jian 

Ji Ming San 

Jia Jian Wei Rui Tang 

Jia Wei Xiao Yao San

Jian Pi Wan 

Jiao Ai Tang 

Jin Gui Shen Qi Wan 

Jin Ling Zi San 

Jin Suo Gu Jing Wan 

Jing Fang Bai Du San 

Jiu Wei Qiang Huo Tang 

Ju Pi Zhu Ru Tang

Juan Bi Tang

Li Zhong Wan 

Liang Fu Wan 

Ling Gui Zhu Gan Tang 

Ling Jiao Gou Teng Tang 

Liu Jun Zi Tang 

Liu Wei Di Huang Wan 

Liu Yi San 

Long Dan Xie Gan Tang

Ma Huang Tang 

Ma Xing Shi Gan Tang 

Ma Zi Ren Wan 

Mai Men Dong Tang 

Ming Mu Ding Huang Wan 

Mu Li San 

Mu Xiang Bing Lang Wan

Ping Wei San 

Pu Ji Xiao Du Yin

Qi Ju Di Huang Wan 

Qi Li San 

Qian Zheng San 

Qiang Huo Sheng Shi Tang 

Qiang Lan Tang 

Qing Gu San 

Qing Hao Bie Jia Tang 

Qing Re Zhi Beng Tang 

Qing Shu Yi Qi Tang 

Qing Wei San 

Qing Wen Bai Du Yin 

Qing Ying Tang 

Qing Zao Jiu Fei Tang

Ren Shen Bai Du San 

Run Chang Wan 

San Ren Tang 

San Wu Bei Ji Wan 

San Zi Yang Qin Tang 

Sang Ju Yin 

Sang Piao Xiao San 

Shao Fu Zhu Yu Tang 

Shao Yao Gan Cao Tang 

Shao Yao Tang 

Shen Fu Tang 

Shen Ling Bai Zhu San 

Sheng Hua Tang 

Sheng Ma Ge Gen Tang 

Sheng Mai San 

Shi Hu Ye Guang Wan

Shi Hui San 

Shi Pi Yin 

Shi Quan Da Bu Tang 

Shi Zao Tang 

Shou Tai Wan 

Shu Jing Huo Xue Tang 

Si Jun Zi Tang 

Si Miao Wan 

Si Ni San 

Si Ni Tang 

Si Wu Tang 

Su He Xiang Wan 

Su Zi Jiang Qi Tang 

Suan Zao Ren Tang 

Suo Quan Wan

Tao He Cheng Qi Tang 

Tao Hong Si Wu Tang 

Tian Ma Gou Teng Yin 

Tian Tai Wu Yao San 

Tian Wang Bu Xin Dan 

Tong Xie Yao Fang 

Tu Si Zi Wan

Wan Dai Tang 

Wei Jing Tang 

Wen Dan Tang 

Wen Jing Tang 

Wu Lin San 

Wu Ling San 

Wu Mei Wan 

Wu Pi San 

Wu Pi Yin 

Wu Wei Xiao Du Yin 

Wu Zhu Yu Tang

Xiang Lian Wan 

Xiang Ru San 

Xiang Sha Liu Jun Zi Tang 

Xiang Su San 

Xiao Chai Hu Tang 

Xiao Cheng Qi Tang 

Xiao Feng San 

Xiao Huo Luo Dan 

Xiao Jian Zhong Tang 

Xiao Qing Long Tang 

Xiao Xian Xiong Tang 

Xiao Yao San 

Xie Bai San 

Xie Huang San 

Xie Xin Tang 

Xing Su San 

Xuan Bi Tang 

Xue Fu Zhu Yu Tang

Yan Hu Suo Tang 

Yang He Tang 

Yang Yin Qing Fei Tang 

Yi Guan Jian 

Yi Huang Tang 

Yin Chen Hao Tang 

Yin Qiao Ma Bo San 

Yin Qiao San 

You Gui Wan 

You Gui Yin 

Yu Dai Wan 

Yu Nu Jian 

Yu Ping Fang San 

Yu Ye Tang 

Yu Zhen San 

Yue Ju Wan

Zai Zao San 

Zan Yu Dan 

Zeng Ye Tang 

Zhen Wu Tang 

Zhi Bai Di Huang Wan 

Zhi Gan Cao Tang 

Zhi Jing San 

Zhi Sou San 

Zhi Zi Dou Chi Tang 

Zhu Ling Tang 

Zhu Sha An Shen Wan 

Zhu Ye Shi Gao Tang 

Zi Xue Dan 

Zuo Gui Wan

Zuo Gui Yin 

Zuo Jin Wan